Polityka Prywatności

 1. Wstęp Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego z produktami do stylizacji paznokci (zwanej dalej “Sklepem”). Sklep dba o prywatność swoich klientów i dokłada wszelkich starań, aby ich dane były bezpieczne.
 2. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA z siedzibą przy ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków, NIP: 6831819579, REGON: 121467193 (zwany dalej “Administratorem”).
 3. Rodzaj przetwarzanych danych W ramach działalności Sklepu przetwarzane są następujące dane osobowe klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,
 • adres rozliczeniowy,
 • numer konta bankowego (w przypadku zwrotów),
 • dane dotyczące płatności.
 1. Cel przetwarzania danych osobowych Dane osobowe klientów przetwarzane są w celu:
 • realizacji zamówień,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zwrotów,
 • udzielania odpowiedzi na zapytania,
 • prowadzenia działań marketingowych, o ile klient wyrazi na to zgodę.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się na podstawie:

 • umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zgody klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli wyraził zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 1. Odbiorcy danych Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji usług, takim jak:
 • firmy kurierskie,
 • dostawcy systemów płatności,
 • dostawcy usług IT,
 • biuro rachunkowe.
 1. Okres przechowywania danych Dane osobowe klientów przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą Klienci mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Bezpieczeństwo danych osobowych Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem czy innym rodzajem nieuprawnionego przetwarzania. W szczególności stosuje szyfrowanie danych oraz dba o bezpieczeństwo systemów informatycznych.
 2. Cookies i dane analityczne Sklep korzysta z plików cookies, które służą do identyfikacji i personalizacji usług dla klientów. Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies w swojej przeglądarce, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje Sklepu.

Sklep korzysta również z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które służą do analizowania statystyk i zachowań użytkowników na stronie. Dane te są anonimowe i nie są przypisywane konkretnym osobom.

 1. Zmiany Polityki Prywatności Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każda osoba korzystająca ze Sklepu zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej Sklepu. Zmiany będą obowiązywać od dnia ich opublikowania. Użytkownikom zaleca się regularne sprawdzanie treści Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Kontakt W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się z Administratorem za pomocą poniższych danych kontaktowych:

MAGNETIC POLSKA MONIKA KLUZA-SURÓWKA z siedzibą przy ul. Starowiślna 76, Róg Ul. Przemyska 2, 31-035 Kraków, email: biuro@magneticpolska.pl

 1. Skutki niepodania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień i korzystania z usług Sklepu. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością złożenia zamówienia, otrzymania odpowiedzi na zapytania czy skorzystania z innych usług oferowanych przez Sklep.
 2. Profilowanie Administrator informuje, że nie prowadziprofilowania, czyli automatycznego przetwarzania danych osobowych w celu oceny pewnych informacji dotyczących osoby, na które dane się odnoszą, takich jak analiza preferencji, zainteresowań, zachowań czy lokalizacji.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich Administrator informuje, że nie przekazuje danych osobowych klientów do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Powiązane regulacje Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, które nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, podlegają postanowieniom:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO),
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 • innych obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Linki do innych stron internetowych Sklep może zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tych stron, gdyż nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony zbierają, przetwarzają i chronią dane osobowe.
 2. Wersja Polityki Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 2021.08.01, a wszelkie zmiany zostaną wprowadzone zgodnie z pkt. 11.
 1. Prawo do zapomnienia Klienci mają prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sklepu, jeśli przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane, lub jeśli wycofają zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.
 2. Ochrona danych osobowych osób niepełnoletnich Sklep nie świadczy usług dla osób niepełnoletnich (poniżej 18 lat) bez zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli Sklep zostanie poinformowany o przetwarzaniu danych osobowych osób niepełnoletnich bez stosownej zgody, niezwłocznie podejmie działania w celu usunięcia takich danych.
 3. RODO a marketing W przypadku zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Sklep może przesyłać klientowi informacje handlowe oraz oferty specjalne dotyczące produktów i usług Sklepu. Klient ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez kontakt z Administratorem lub korzystając z linku rezygnacji umieszczonego w każdej wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.
 1. Rejestracja konta w Sklepie Rejestracja konta w Sklepie jest dobrowolna, lecz może ułatwić korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, takich jak śledzenie statusu zamówienia czy przeglądanie historii zamówień. W przypadku rejestracji konta klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych. Klient ma również prawo w każdym momencie usunąć swoje konto w Sklepie, co będzie równoznaczne z usunięciem jego danych osobowych z bazy danych Sklepu, o ile nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania.
 2. Wdrożenie Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się do ciągłego monitorowania i aktualizacji Polityki Prywatności, aby zapewnić najwyższy standard ochrony danych osobowych klientów. Administrator będzie również regularnie szkolić swoich pracowników oraz współpracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.