Szkolenia

Sprawdź nasza ofertę szkoleń od magnetic polska

DZIEŃ I

10:00 – 16:00

Wprowadzenie:

 – zapoznanie się z  firmą (1), przedstawienie samej siebie (imię, nazwisko, krótka historia) oraz przedstawienie dokładnego programu szkolenia

 – przygotowanie i zapoznanie się ze stanowiskiem,  przypomnienie chorob (2) i zasad BHP

 – prezentacja produktów Magnetic

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

DEMO: Przygotowanie naturalnej płytki

–> praca kursantek

DEMO: Obsługa frezarki oraz wycinanie skórek

–> praca kursantek

13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa

Część praktyczna c.d.:

DEMO: Nakładanie hybrydy

–> praca kursantek

DEMO: Ściąganie hybrydy pilnikiem

–> praca kursantek

16:00 – przerwa kawowa

DEMO: Szybkie zdobienia hybrydą

–> praca kursantek

DZIEŃ II

Przygotowanie stanowisk do egzaminu

10:00 – Egzamin pisemny

11:00 – 13:00 – Egzamin praktyczny – wykonanie 10 paznokci na modelce

14:00 – Rozdanie certyfikatów 

DZIEŃ I – 10:00 – 17:00

Wprowadzenie:

 – zapoznanie się z  firmą (1), przedstawienie samej siebie (imię, nazwisko, krótka historia) oraz przedstawienie dokładnego programu szkolenia

 – przygotowanie i zapoznanie się ze stanowiskiem,  szybkie przypomnienie chorob (2) i zasad BHP (kursantki dostaną do domu prezentacje, obowiązującą na egzaminie do przestudiowania indywidualnie)

 – omówienie produktów używanych na szkoleniu (3) oraz przygotowania pędzli (4)

 – utwardzanie żelu, reakcja polimeryzacji

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

Część praktyczna:

DEMO: Przygotowanie naturalnej płytki paznokcia

–> Praca kursantek

DEMO: Klasyczny kwadrat (na formie bez blaszki, podstawowe wycięcia, sculpting fiber pink)

–> Praca kursantek

13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa

C.d. części praktycznej:

DEMO: Piłowanie kwadratu

–> Praca kursantek

DEMO: Klasyczny migdał (na formie bez blaszki, podstawowe wycięcia, sculpting fiber)

–> Praca kursantek

DEMO: Piłowanie migdału

–> Praca kursantek

15:45 – 16:00 – przerwa kawowa

Część praktyczna c.d.:

Omówienie produktów pomocniczych do pracy systemem żelowym

DZIEŃ II

10:00 – 17:00

Część praktyczna:

Przygotowanie naturalnej płytki (przypomnienie wiadomości z wczoraj)

DEMO: Kwadrat (na formie + duże wycięcia, clear, camouflage, pink) (10)

–> praca kursantek

DEMO: Piłowanie kwadratu (11) – przypomnienie wiadomosci

–> praca kursantek

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

Część praktyczna c.d.:

DEMO: Migdał (na formie + duże wycięcia, clear, camouflage, pink)

–> Praca kursantek

DEMO: Piłowanie migdałka – przypomnienie wiadomości

13:30 – 14:00 – przerwa obiadowa

Część praktyczna c.d.:

DEMO: French extreme white

–> Praca kursantek

Omówienie techniki uzupełniania żelu

DZIEŃ III

10:00 – 17:00

Przygotowanie stanowisk do egzaminu

10:00 – Egzamin pisemny

11:00 – 16:00 – Egzamin praktyczny – wykonanie 10 paznokci na modelce

17:00 – Rozdanie certyfikatów

Wprowadzenie:

– zapoznanie się z  firmą (1), przedstawienie samej siebie (imię, nazwisko, krótka historia) oraz przedstawienie dokładnego programu szkolenia

 – przygotowanie i zapoznanie się ze stanowiskiem,  szybkie przypomnienie chorob (2) i zasad BHP (kursantki dostaną do domu prezentacje, obowiązującą na egzaminie do przestudiowania indywidualnie)

 – przedstawienie wszystkich produktów i systemów żelowych Magnetic oraz produktów uzupełniających stylizację żelem

 – przypomnienie przygotowania pędzla

 – informacje o utwardzaniu żelu, polimeryzacji

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

Część praktyczna c.d.:

DEMO: Przygotowanie naturalnej płytki. Baby boomer kwadrat (formy z dużym wycięciem bez blaszki, Natural White, Camouflage, Pink)

–> praca kursantek

DEMO: Piłowanie kwadrat

–> praca kursantek

DEMO: French konstrukcyjny kwadrat (forma z blaszką i dużymi wycięciami, Natural White, Camouflage, Pink)

14:00 – 14:30 – przerwa obiadowa

Część praktyczna c.d.:

–> praca kursantek

DEMO: French konstrukcyjny migdał (forma z blaszką i dużymi wycięciami, Natural White, Camouflage, Pink)

–> praca kursantek

DEMO: Piłowanie migadałka

–> praca kursantek

DZIEŃ II – 10:00 – 17:00

Przygotowanie stanowisk do egzaminu

10:00 – Egzamin pisemny

11:00 – 16:00 – Egzamin praktyczny – wykonanie 10 paznokci

17:00 – Rozdanie certyfikatów

 

DZIEŃ I – 10:00 – 17:00
Wprowadzenie:
 – zapoznanie się z  firmą (1), przedstawienie samej siebie (imię, nazwisko, krótka historia) oraz przedstawienie dokładnego programu szkolenia
 – przygotowanie i zapoznanie się ze stanowiskiem,  szybkie przypomnienie chorob (2) i zasad BHP (kursantki dostaną do domu prezentacje, obowiązującą na egzaminie do przestudiowania indywidualnie)
 – omówienie produktów używanych na szkoleniu (3) oraz przygotowania pędzla i jego budowy (4)
 – konsystencja akrylu: MIX RATIO (2:1) (5), informacje o utwardzaniu akrylu (ciało + powietrze)
11:45 – 12:00 – przerwa kawowa
Część praktyczna:
– ćwiczenia odpowiedniej konsystencji na kartce, ćwiczenie uzyskiwania pożądanego kształtu i ilości nabieranego produktu
 – ćwiczenia pracowania w jednej płaszczyźnie pędzlem na rurkach do zwężania
 – ćwiczenia pracowania w dwóch płaszczyznach na tipsie (SHOW TIPS)
13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa
Część praktyczna c.d.:
 DEMO: Przygotowanie naturalnej płytki (6)
 –> praca kursantek (1 paz.)
DEMO: Klasyczny kwadrat (3 w-wy, na formie z podstawowym wycięciem, bez blaszki, Opaque Pink Akryl) (7)
–> praca kursantek (1 paz.)
DEMO: Piłowanie kwadratu (8)
–> praca kursantek
15:45 – 16:00 – przerwa kawowa
Część teoretyczna: Przedstawienie wszystkich produktów i systemów akrylowych Magnetic (9)
DZIEŃ II
10:00 – 17:00
Część praktyczna:
Przygotowanie naturalnej płytki (przypomnienie wiadomości z wczoraj)
DEMO: Klasyczny migdał (3 w-wy, na formie + duże wycięcia, Opaque Pink) (10)
–> praca kursantek
DEMO: Piłowanie migdałka (11)
–> praca kursantek
11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
Część praktyczna c.d.:
DEMO: Baby boomer kwadrat (natural white, cool camouflage, opaque pink, forma z blaszką) (12)
–> praca kursantek
DEMO: Baby boomer migdał (12)
14:00 – 14:30 – przerwa obiadowa
Część praktyczna c.d.:
–> praca kursantek
Część teoretyczna: Omówienie produktów pomocniczych i uzupełniających stylizację akrylem. (13)
DZIEŃ III 10:00 – 17:00
Przygotowanie stanowisk do egzaminu
10:00 – Egzamin pisemny
11:00 – 16:00 – Egzamin praktyczny – wykonanie 10 paznokci na modelce
17:00 – Rozdanie certyfikatów
Produkty:
a) uczeń:
– podkładka na pędzle i pilniki
– kopytko do skórek
 – nożyczki
 – tweezer
 – rurki do zwężania
 – klamry
 – pędzel do akrylu Sensei
 – bloczek polerski
 – pilniki banany  niebieskie 220/220
 – pilniki łódki (jednorazowe) 180
 – emeryboard 100/180
 – formy competition
 – blaszki pod formy
 – pojemniki na liquid
 – bond primer
 – Opaque Pink
 – Natural White
 – Cool Camouflage
 – Clear
– Prestige Liquid
 – Top (obojętne jaki)
– fartuszek lub zamienne ubranie

DZIEŃ I – 10:00 – 17:00
Wprowadzenie:
– zapoznanie się z  firmą (1), przedstawienie samej siebie (imię, nazwisko, krótka historia) oraz przedstawienie dokładnego programu szkolenia
 – przygotowanie i zapoznanie się ze stanowiskiem,  szybkie przypomnienie chorob (2) i zasad BHP (kursantki dostaną do domu prezentacje, obowiązującą na egzaminie do przestudiowania indywidualnie)
 – przedstawienie wszystkich produktów i systemów akrylowych Magnetic oraz produktów uzupełniających stylizację akrylem
 – przypomnienie przygotowania pędzla i jego budowy (4)
 – konsystencja akrylu: MIX RATIO (2:1) (5), informacje o utwardzaniu akrylu (ciało + powietrze)
11:45 – 12:00 – przerwa kawowa
Część praktyczna c.d.:
DEMO: Przygotowanie naturalnej płytki. Baby boomer kwadrat (formy z dużym wycięciem bez blaszki, Natural White, Cool Camouflage, Opaque Pink)
–> praca kursantek
DEMO: Piłowanie kwadrat
–> praca kursantek
DEMO: French konstrukcyjny migdał (forma z blaszką i dużymi wycięciami, Extreme White, Cool Camouflage, Blush Pink lub Opaque Pink)
14:00 – 14:30 – przerwa obiadowa
Część praktyczna c.d.:
–> praca kursantek
DEMO: Piłowanie french konstrukcyjny migdał
–> praca kursantek
DEMO: Polerowanie na wysoki połysk
–> praca kursantek
DZIEŃ II – 10:00 – 17:00
Przygotowanie stanowisk do egzaminu
10:00 – Egzamin pisemny
11:00 – 16:00 – Egzamin praktyczny – wykonanie 10 paznokci
17:00 – Rozdanie certyfikatów
Produkty:
a) uczeń:
– podkładka na pędzle i pilniki
– kopytko do skórek
 – nożyczki
 – tweezer
 – rurki do zwężania
 – klamry
 – pędzel do akrylu Sensei
 – bloczek polerski
 – pilniki banany  niebieskie 220/220
 – pilniki łódki (jednorazowe) 180
 – emeryboard 100/180
 – Smooth Operator 100/180
 – Scratchless
 – Ultimate Platinum Buffer
 – oliwka
 – formy competition
 – blaszki pod formy
 – pojemniki na liquid
 – bond primer
 – Opaque Pink
 – Natural White
 – Cool Camouflage
 – Clear
– Prestige Liquid
 – Top (obojętne jaki)
– fartuszek lub zamienne ubranie